برترین کسب و کارهایی که از طریق پونیشا برونسپاری می کنند

Font Iran
Taskulu
Event Center
Zarinpal

چطور کار می کند

create project
١. ایجاد پروژه
هرکاری از شبکه های اجتماعی تا گروه های تلگرام
hire
٢. استخدام
بهترین متخصصان فروش و بازاریابی را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای متخصصان فروش و بازاریابی


با جیمیل خود ثبت نام کنید

ثبت نام در پونیشا

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید