برای مدیریت گروه های خود نیاز به کمک دارید

بهره وری خود را با بهترین ادمین ها بالاببرید

مشاهده برترین دستیاران مجازی


برترین کسب و کارهایی که از طریق پونیشا برونسپاری می کنند

Font Iran
Taskulu
Event Center
Zarinpal

پروژه چطور کار می‌کند

create project
١. ایجاد پروژه
مدیریت گروه تلگرام، فروم یا شبکه های اجتماعی
hire
٢. استخدام
بهترین دستیاران مجازی را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای دستیاران مجازی