مشاهده برترین دستیاران مجازی


برترین کسب و کارهایی که از طریق پونیشا برونسپاری می کنند

Font Iran
Taskulu
Event Center
Zarinpal

چطور کار می کند

create project
١. ایجاد پروژه
مدیریت گروه تلگرام، فروم یا شبکه های اجتماعی
hire
٢. استخدام
بهترین دستیاران مجازی را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای دستیاران مجازی


ثبت نام با ایمیل

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل