نام سازمان شما چیست؟

سازمان فناوری اطلاعات ایران

توضیح دهید سازمان یا محصول شما چه کاری انجام می دهد و مخاطبانش چه کسانی هستند؟

سازمان فناوری اطلاعات ایران مامور صدور گواهی تائیدیه فنی نرم افزار در خصوص نرم افزار های بومی است تا مطابق با قوانین موضوعه از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای صیانت نماید.

توضیح دهید چه چیزی می خواهید طراحی کنید

سازمان در نظر دارد تا گواهی نامه صادره خود را بازطراحی نموده و از طراحی های نوین در این خصوص بهره مند گردد، لذا آنچه مورد تقاضای سازمان است طراحی یک گواهی نامه با شرایط ذیل می باشد:

۱- سایز گواهی نامه A4 است.

۲- قالب طراحی باید به گونه ای باشد که در یک فایل word قابلیت فراخوانی و ویرایش را داشته باشد.

۳- در گواهی باید لوگوی سازمان، لوگوی وزارت ارتباطات و محلی برای تعبیه QRکد در نظر گرفته شود.

۴- از فونت های ۳۹ گانه بازطراحی شده شورای عالی اطلاع رسانی می بایست استفاده گردد.

۵- گواهی به صورت پشت و رو تهیه گردد


چیز دیگری هم هست که بخواهید به طراحان بگویید؟

۱- بر روی گواهی ها هالوگرام نصب خواهد شد.

۲- نمونه گواهی ها در فایل های پیوست در دسترس می باشد.

۳- لوگوی سازمان به پیوست ضمیمه می باشد

۴- لوگوی وزارت ارتباطات به پیوست ضمیمه می باشد.

۵- سادگی در طراحی امتیاز محسوب می گردد.

۶- آدرس سایت صدور گواهی www.iranspo.ir  میباشد

تصویری، اسکچ یا داکیومنتی دارید که بتواند به طراحان کمک کند؟

مهارت خود را در طراحی محک بزنید

در پونیشا ثبت نام کنید
مهارت های خود را انتخاب کنید
طرح های خود را برای مسابقه ثبت کنید
با کارفرما در ارتباط باشید
23,076,923 ریال برنده شوید