نام سازمان شما چیست؟

تب کار

توضیح دهید سازمان یا محصول شما چه کاری انجام می دهد و مخاطبانش چه کسانی هستند؟

تب کار ، نوع منحصر به فرد و هوشمندی از تبلیغات محیطی است که در آن سفیران برند (رانندگان خودرو) با توجه به مسیرهای حرکت روزانه خود به نمایش پیام نام های تجاری می پردازند، در این زیرساخت شرکت های مختلف داخلی میتوانند تبلیغات خو د را بر روی بدنه خودرو های تاکسی به نمایش عموم افراد بگذارند. (www.tabcar.ir)


توضیح دهید چه چیزی می خواهید طراحی کنید

برای این مسابقه با توجه به سیاست های تب کار، از میان 6 موضوع ذیل یک موضوع را انتخاب و آثار خود را ارسال فرمایید.

1) روز آتش نشانی
2) رونق تولید 
3) آینده روشن (شعار وزارت ارتباطات)
4) تهران شهری برای همه (شعار شهرداری تهران)
5) رباعی یا دو بیتی شاعران ایرانی
6) استقبال از ماه مهر (بازگشایی مدارس)
7) پیام های ایمنی راهنمایی رانندگی

******خودرو مورد نظر : تاکسی سمند *******

ابعاد طراحی پیوست شده است،،
طراحی برای خودرو تاکسی سمند می باشد،،
محل نصب تبلیغات بدنه های کناری خودرو از گلگیر عقب تا گلگیر جلو می باشد،،
به نمونه های خارجی توجه ویژه ای شود،،
بخش های مختلف بدنه کناری تاکسی به صورت خلاقانه بکارگیری شود مثل : جای دستگیره درب و ...


چیز دیگری هم هست که بخواهید به طراحان بگویید؟

به موارد ذیل توجه کنید: 

1) حرکت خودرو در سطح شهر
2) بکارگیری فونت و انداره فونت های مناسب و هوشمندانه با توجه به مورد بند 1
3) استفاده از المان های زیبایی شناسی شهری
4) عدم وجود نماد یا الگوهای خلاق موازین شرعی
5) عدم بکارگیری طرح های سیاسی و مغایر ارزش های اسلامی
6) بکارگیری خلاقیت در طرح های ارسالی

* نمونه های خارجی جهت راهنمایی پیوست شده اند.

طرح های ارسالی باید جنبه مفهومی و اجتماعی داشته باشند لذا از آثار ارسالی مواردی که مفهوم های فرهنگی، مسئولیت اجتماعی داشته باشند در اولیوت انتخاب هستند

تصویری، اسکچ یا داکیومنتی دارید که بتواند به طراحان کمک کند؟

مهارت خود را در طراحی محک بزنید

در پونیشا ثبت نام کنید
مهارت های خود را انتخاب کنید
طرح های خود را برای مسابقه ثبت کنید
با کارفرما در ارتباط باشید
10,000,000 ریال برنده شوید