نام سازمان شما چیست؟

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

توضیح دهید سازمان یا محصول شما چه کاری انجام می دهد و مخاطبانش چه کسانی هستند؟

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشوربزرگ ترین تشکل خصوصی حوزه فن اوری اطلاعات و ارتباطات کشور است و متولی برگزاری نمایشگاه الکامپ است و مخاطبان این سازمان شرکتهای خصوصی فعال در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات هستند.


توضیح دهید چه چیزی می خواهید طراحی کنید

طراحی پوستر اصلی بیست و ششمین نمایشگاه کامپیوتر،الکترونیک ،تجارت الکترونیک و فن آوری اطلاعات (الکامپ) که در این پوستر به بخشهای مهم نمایشگاه شامل 1.الکام استارز2.الکام ترنز3.الکام تاکز4.الکام گیمز 5.الکام جابز 6.الکام فریلنس7.الکام تریپ اشاره میشود در عین حال در فضای نیاز به طراحی دارد که امکان تبلیغی مناسبی در فضاهای عمومی به خصوص در بیلبورد های شهری داشته باشد.

شعار این نمایشگاه "#آینده_بهتر" است

نمایشگاه الکامپ در محل دائمی نمایشگاههای تهران در تاریخ 27 تا 31مرداد ماه سال 99 از ساعت 10 تا 18 برگزار خواهد شد.

نیاز است در طراحی این پوستر تمامی اطلاعات به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شود.

این نمایشگاه دارای لوگوی اختصاصی است که باید در طراحی پوستر استفاده گرددچیز دیگری هم هست که بخواهید به طراحان بگویید؟

این پوستر به عنوان پوستر اصلی نمایشگاه به حساب می آیدوبرای نمایشگاه پروژه های دیگری شامل پوستر های جانبی کارتهای دعوت بنر های تبلیغاتی با طراح محترم اجرا خواهد شد.

تصویری، اسکچ یا داکیومنتی دارید که بتواند به طراحان کمک کند؟

مهارت خود را در طراحی محک بزنید

در پونیشا ثبت نام کنید
مهارت های خود را انتخاب کنید
طرح های خود را برای مسابقه ثبت کنید
با کارفرما در ارتباط باشید
50,000,000 ریال برنده شوید