1. خانه
  2. راهنما
  3. عمومی
  4. امتیاز چطور کار می کند؟

امتیاز چطور کار می کند؟

امتیاز مهارت

فریلنسرها در پونیشا بر اساس فعالیت خود امتیاز کسب می کنند. پس از انجام پروژه، به مهارت های مرتبط با آن پروژه امتیاز داده می شود. این امتیاز مرتبط است با مبلغ پروژه و رتبه ای که فریلنسر از کارفرما دریافت کرده است.

امتیاز مهارت، تاریخ مصرف 3 ماهه دارد و در نمایش فریلنسر در لیست فریلنسرها و صفحه مهارت ها تاثیر خواهد داشت. فریلنسرهایی که امتیاز بیشتری در یک مهارت کسب کرده باشند، در فهرست فریلنسرهای آن مهارت از جایگاه بهتری برخوردار خواهند بود و برای حفظ جایگاه خود می بایست فعالیت خود را بصورت مستمر ادامه دهند.

کاربرانی که بالاترین امتیاز را در یک مهارت کسب می کنند، به کارفرمایان پیشنهاد داده می شوند و در صفحه مهارت مورد نظر نیز معرفی خواهند شد. این کار کمک می کند تا بتوانند پروژه های بیشتری دریافت کنند.

امتیاز

امتیاز کل

امتیاز کل نیز به صورت سه ماهه محاسبه می شود که علاوه بر امتیاز مهارت ها و پروژه هایی که انجام می شود، به سایر عملکردهای فریلنسر نیز بستگی دارد. امتیاز کل، مجموع امتیازهای کسب شده نیست!

آیا این مطلب مفید بوده است؟