1. خانه
  2. راهنما
  3. مسابقه طراحی
  4. برای شرکت در مسابقه می بایست هزینه پرداخت کنم؟

برای شرکت در مسابقه می بایست هزینه پرداخت کنم؟

خیر برای ارسال طرح و شرکت در مسابقه هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنید. کاملا رایگان است.
همینطور پونیشا از برنده مسابقه موقع دریافت مبلغ جایزه هزینه خدمات کسر نخواهد کرد.

آیا این مطلب مفید بوده است؟