1. خانه
  2. راهنما
  3. کارفرما
  4. میزکار چطور کار می کند؟ (کارفرما)

میزکار چطور کار می کند؟ (کارفرما)

بعد از اینکه شما روی سپردن پروژه به فریلنسر کلیک می کنید، می توانید پیشنهاد وی برای ایجاد پرداخت امن را نیز مشاهده کنید. اگر بار اولی نیست که با فریلنسر کار می کنید، می توانید در هنگام انتخاب، درخواست های پرداخت امن وی را نیز ایجاد کنید و مستقیم به صفحه میز کار بروید.

شما می توانید میزکارهای خود را در لیست مشاهده کنید و آنها را تغییر دهید.

فریلنسر 5 روز مهلت دارد تا انجام پروژه شما را تایید کند. اگر انجام پروژه شما تایید نشود، پرداخت امن شما بازگردانده خواهد شد.

در میز کار، شما می توانید پرداخت امن ها و فایل های پروژه را مدیریت کنید. فایل هایی که در گفتگو برای شما ارسال می شود نیز به این صفحه اضافه خواهند شد.

با توجه به امکانات این صفحه، می توانید پرداخت امن ایجاد کنید، مبلغ و زمان پروژه را ویرایش کنید، وضعیت پروژه را به انجام شد تغییر دهید، و یا برای پروژه اختلاف ایجاد کنید.

آیا این مطلب مفید بوده است؟