1. خانه
  2. راهنما
  3. عمومی
  4. چرا امکان ارسال پیام وجود ندارد؟

چرا امکان ارسال پیام وجود ندارد؟

ارسال پیام در پونیشا محدود می شود به پروژه، بین کارفرما و فریلنسر. به یکی از دلایل زیر ارسال پیام وجود ندارد را مشاهده می کنید:

1- زمانی که فریلنسر پیشنهاد خود را ثبت می کند ولی هنوز کارفرما به پیام او پاسخ نداده یا او را انتخاب نکرده باشد.
هر زمان کارفرما برای فریلنسر پیام ارسال کند، یا او را برای انجام پروژه انتخاب کند امکان ارسال پیام برای فریلنسر نیز فعال شده و دو طرف می توانند با هم گفتگو کنند.
2- زمانی که پروژه بسته شده و زمان انتخاب فریلنسر به پایان رسیده باشد.
در این حالت گفتگو برای کارفرما و فریلنسرهایی که انتخاب نشده باشند و میزکار برای آنها ایجاد نشده باشد وجود نخواهد داشت.
زمانی که پروژه انجام شود گفتگو همچنان برای مدت 30 روز باز خواهد ماند و زمانی که پروژه وارد اختلاف شود پس از توافق یا زمان رسیدن به داوری گفتگو بسته می شود

 

آیا این مطلب مفید بوده است؟