1. خانه
  2. راهنما
  3. مسابقه طراحی
  4. %100 بازگشت وجه گارانتی

%100 بازگشت وجه گارانتی

اگر در مسابقه شما کمتر از 5 طراح شرکت کنند شما می توانید 100% مبلغ واریزی برای ایجاد مسابقه را پس بگیرید به شرطی که:

  1. شما هیچ طرحی را به عنوان برنده انتخاب نکنید
  2. مسابقه شما گارانتی نباشد

طرح های ارسالی را دوست ندارید؟

نگران نباشید اگر مسابقه شما گارانتی نباشد می توانید مبلغ جایزه را پس بگیرید.

مسابقه گارانتی

وقتی مسابقه خود را گارانتی می کنید به طراحان این اطمینان را می دهید که حتما یک برنده را انتخاب خواهید کرد.

آیا این مطلب مفید بوده است؟