چطور کار می کند

create project
١. پروژه خود را ایجاد کنید
توضیح دهید چه کاری می بایست برای شما انجام شود، بودجه خود را مشخص کنید!
hire
٢. بهترین پیشنهاد را انتخاب کنید
ما هزاران طراح و برنامه نویس را مطلع می کنیم تا پروژه شما را بررسی و پیشنهاد ارسال کنند
secure payment
٣. پرداخت امن ایجاد کنید
پرداخت امن یعنی پرداخت شما نزد پونیشا می‌ماند و پس از رضایت شما به طراح یا برنامه نویس تحویل داده می شود
rate freelancer
۴. به طراح یا برنامه نویس رتبه دهید
بعد از انجام کار نظر و رتبه خود را برای طراح و برنامه نویس ثبت کنید تا کارفرمایان بعدی انتخاب راحت تری داشته باشند

سایت یا اپلیکیشن خود را از طریق هزاران طراح و برنامه نویس در پونیشا به واقعیت تبدیل کنید

ثبت نام با ایمیل

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل