یکی از ناشران تخصصی هنر شهریور 1387 - خرداد 1399 ( 11 سال )

مترجم متون هنرهای تجسمی

همکاری در پروژه های متعدد در زمینه هنرهای تجسمی.


کارشناسی هنر

دانشگاه هنر

فروردین 1380 - فروردین 1385 ( 5 سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است