طراحی رابط کاربری اپلیکیشن فروشگاهی
توسط abbaskhalaji1 در تاریخ 27 اسفند 97
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن فروشگاهی
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن فروشگاهی با استفاده از استانداردهای UI و UX و با ابزارهای قدرتمند فتوشاپ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن فروشگاهی
توسط abbaskhalaji1 در تاریخ 27 اسفند 1397
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن فروشگاهی با استفاده از استانداردهای UI و UX و با ابزارهای قدرتمند فتوشاپ
مهارت های استفاده شده
0
15
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر abbaskhalaji1