اپلیکیشن خدمات شهروندی چتر
توسط abed.dev در تاریخ 18 آذر 98
اپلیکیشن خدمات شهروندی چتر
- پرداخت با اسکن بارکد - دایرکتوری کسب و کارهای شهر - تفکیک پسماند - اخبار شهروندی و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن خدمات شهروندی چتر
توسط abed.dev در تاریخ 18 آذر 1398
- پرداخت با اسکن بارکد - دایرکتوری کسب و کارهای شهر - تفکیک پسماند - اخبار شهروندی و ...
مهارت های استفاده شده
1
113
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر abed.dev