کامل‌ترین DatePicker شمسی
توسط abed.dev در تاریخ 25 دی 98
کامل‌ترین DatePicker شمسی
طراحی اختصاصی از صفر تا صد توسط عابد فتحعلی پور - نمایش به صورت یک تا دو ماهه - انتخاب محدوده جهت انتخاب تاریخ - انتخاب محدوده جهت نمایش تاریخ - غیر فعال کردن تاریخ های خاص - درج متن و توضیحات دلخواه با رنگ مورد نظر در یک یا چند روز خاص - تقویم میلادی و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کامل‌ترین DatePicker شمسی
توسط abed.dev در تاریخ 25 دی 1398
طراحی اختصاصی از صفر تا صد توسط عابد فتحعلی پور - نمایش به صورت یک تا دو ماهه - انتخاب محدوده جهت انتخاب تاریخ - انتخاب محدوده جهت نمایش تاریخ - غیر فعال کردن تاریخ های خاص - درج متن و توضیحات دلخواه با رنگ مورد نظر در یک یا چند روز خاص - تقویم میلادی و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
125
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر abed.dev