اپلیکیشن مدیریت فروش و مشتریان
توسط abed.dev در تاریخ 06 اسفند 98
اپلیکیشن مدیریت فروش و مشتریان
مدیریت سفارشات / مدیریت مشتریان / مدیریت پیک ها / مدیریت موجودی انبار محصولات / گزارش دهی در بازه های زمانی مختلف / اجرای آفلاین و مستقل روی یک گوشی موبایل / امکان پشتیبان گیری و بازنشانی نسخه پشتیبان اطلاعات و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن مدیریت فروش و مشتریان
توسط abed.dev در تاریخ 06 اسفند 1398
مدیریت سفارشات / مدیریت مشتریان / مدیریت پیک ها / مدیریت موجودی انبار محصولات / گزارش دهی در بازه های زمانی مختلف / اجرای آفلاین و مستقل روی یک گوشی موبایل / امکان پشتیبان گیری و بازنشانی نسخه پشتیبان اطلاعات و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
88
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر abed.dev