نرم افزار مهر و امضای اتوماتیک فایل‌های PDF
توسط abed.dev در تاریخ 07 خرداد 99
نرم افزار مهر و امضای اتوماتیک فایل‌های PDF
تست شده و مورد تأیید سامانه ستاد ایران / بدون نیاز به پرینت و اسکن مجدد اسناد / مهر و امضای خودکار صدها صفحه در چند دقیقه / خروجی نرم افزار یک فایل PDF با حجم کم، مناسب بارگذاری در سامانه ستاد / بدون محدودیت در تعداد فایل ها و صفحات / نصب و استفاده آسان و بدون نیاز به دانش تخصصی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار مهر و امضای اتوماتیک فایل‌های PDF
توسط abed.dev در تاریخ 07 خرداد 1399
تست شده و مورد تأیید سامانه ستاد ایران / بدون نیاز به پرینت و اسکن مجدد اسناد / مهر و امضای خودکار صدها صفحه در چند دقیقه / خروجی نرم افزار یک فایل PDF با حجم کم، مناسب بارگذاری در سامانه ستاد / بدون محدودیت در تعداد فایل ها و صفحات / نصب و استفاده آسان و بدون نیاز به دانش تخصصی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
116
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر abed.dev