قفل گذاری فایل های ویدئویی
توسط abed.dev در تاریخ 12 تیر 99
قفل گذاری فایل های ویدئویی
پلیر تحت ویندوز جهت قفل گذاری فایل های ویدئویی و تخصیص شماره سریال جهت مدیریت کاربران / پنل مدیریت تحت وب جهت ایجاد و مدیریت شماره سریال ها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
قفل گذاری فایل های ویدئویی
توسط abed.dev در تاریخ 12 تیر 1399
پلیر تحت ویندوز جهت قفل گذاری فایل های ویدئویی و تخصیص شماره سریال جهت مدیریت کاربران / پنل مدیریت تحت وب جهت ایجاد و مدیریت شماره سریال ها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
63
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر abed.dev