• خییلی خیلی عالی بودن خیلی حرفه ای بنده قبل از ایشون به فرد دیگری هم سایت را سپرده بودم ولی نتونسته بود طراحی کنه کار خیلی حرفه ای تحویل دادند و کلیه تغییرات بنده را اعمال کردن بنده حتما و حتما ایشون را توصیه میکنم واقعا زحمت کشیدن پروژه کار ساده ای نبود و بنده که خودم به برنامه نویسی مسلط هستم درک میکنم ولی ایشون کامل انجام دادند بسیار خوش برخورد و حرفه ای امیــــد وارم بتونم در پروژه های بعدی نیـــز با ایشون همکاری کنم
    18 تیر 1393