حساسیت آلیاژهای سه تایی آلومینیم به ترک حین انجماد
توسط ahmadhatami74 در تاریخ 25 بهمن 98
حساسیت آلیاژهای سه تایی آلومینیم به ترک حین انجماد
ترجمه مقاله تخصصی مهندسی مواد متالورژی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
حساسیت آلیاژهای سه تایی آلومینیم به ترک حین انجماد
توسط ahmadhatami74 در تاریخ 25 بهمن 1398
3
16
دنبال کنید