طراحی لوگو تایپ اپلیکیشن شاهکلید گه مشاور تحصیلی هستش
توسط ahmadrezajavany در تاریخ 10 آبان 98
طراحی لوگو تایپ اپلیکیشن شاهکلید گه مشاور تحصیلی هستش
در اینجا شاه کلید به معنی حلال مشکلات است که از این مفهایم در طراحی لوگو استفاده شد . استفاده از تاج شاهی به جای نقطه حرف (ش) +استفاده از سر کلید بر روی حرف (الف) برای القای بهتر واژه شاه کلید است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو تایپ اپلیکیشن شاهکلید گه مشاور تحصیلی هستش
توسط ahmadrezajavany در تاریخ 10 آبان 1398
در اینجا شاه کلید به معنی حلال مشکلات است که از این مفهایم در طراحی لوگو استفاده شد . استفاده از تاج شاهی به جای نقطه حرف (ش) +استفاده از سر کلید بر روی حرف (الف) برای القای بهتر واژه شاه کلید است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
32
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ahmadrezajavany