طراحی قالب
توسط ahmohammadi در تاریخ 26 مرداد 99
طراحی قالب
مدل سازی و طراحی محصول به منظور ساخت با فرایند تزریق پلاستیک
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی قالب
توسط ahmohammadi در تاریخ 26 مرداد 1399
مدل سازی و طراحی محصول به منظور ساخت با فرایند تزریق پلاستیک
مهارت های استفاده شده
7
73
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ahmohammadi