Magazine Design
توسط aidin_alb در تاریخ 07 مهر 97
Magazine Design
نمونه‌هایی از مجلات صفحه‌آرایی شده توسط آیدین علی‌بیگی مربوط به: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان نظام‌پزشکی، بیمه مرکزی، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Magazine Design
توسط aidin_alb در تاریخ 07 مهر 1397
نمونه‌هایی از مجلات صفحه‌آرایی شده توسط آیدین علی‌بیگی مربوط به: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان نظام‌پزشکی، بیمه مرکزی، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
233
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aidin_alb