Brochure Design
توسط aidin_alb در تاریخ 01 تیر 98
Brochure Design
طراحی بروشور و کارت ویزیت شرکت توان‌پلیمرعدل، فعال در حوزه تولید قطعات خودرو توسط آیدین علی بیگی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Brochure Design
توسط aidin_alb در تاریخ 01 تیر 1398
طراحی بروشور و کارت ویزیت شرکت توان‌پلیمرعدل، فعال در حوزه تولید قطعات خودرو توسط آیدین علی بیگی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
66
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aidin_alb