تراپیست آنلاین (آمریکا)
توسط aidinmc در تاریخ 30 دی 95
تراپیست آنلاین (آمریکا)
پیاده سازی وبسایت تراپیست آنلاین برای بیماران روانی که با عضویت بیمار و پزشک و تعیین و ثبت وقت قبلی بصورت آنلاین ، تصویری ارتباط برقرار میکنند ، وبسایت آمریکا و استرالیا را تحت پوشش دارد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تراپیست آنلاین (آمریکا)
توسط aidinmc در تاریخ 30 دی 1395
می پسندید؟
0 نفر پسندیدند
دنبال کنید
10 دنبال کننده
پیاده سازی وبسایت تراپیست آنلاین برای بیماران روانی که با عضویت بیمار و پزشک و تعیین و ثبت وقت قبلی بصورت آنلاین ، تصویری ارتباط برقرار میکنند ، وبسایت آمریکا و استرالیا را تحت پوشش دارد
مهارت های استفاده شده