رزومه
توسط aimer1 در تاریخ 05 فروردین 97
رزومه
در این داکیومنت اطلاعات تکمیلی در مورد پروژه های انجام شده توسط اینجانب قرار داده شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
رزومه
توسط aimer1 در تاریخ 05 فروردین 1397
در این داکیومنت اطلاعات تکمیلی در مورد پروژه های انجام شده توسط اینجانب قرار داده شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
227
دنبال کنید