دستیار هوشمند
توسط aisolutions در تاریخ 19 فروردین 00
دستیار هوشمند
یک سیستم خبره مبتنی بر قوانین که با استفاده از دانش ساخت یافته ذخیره شده در پایگاه دانش در حوزه های مورد نظر مدیر سامانه کاربران را راهنمایی می کند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
دستیار هوشمند
توسط aisolutions در تاریخ 19 فروردین 1400
یک سیستم خبره مبتنی بر قوانین که با استفاده از دانش ساخت یافته ذخیره شده در پایگاه دانش در حوزه های مورد نظر مدیر سامانه کاربران را راهنمایی می کند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
0
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aisolutions