رتوش چهره ( face retouch)
توسط aliadobe در تاریخ 22 آبان 98
رتوش چهره ( face retouch)
برطرف کردن تمام ایرادات چهره همچنین اصلاح نور و رنگ به صورت کاملا طبیعی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
رتوش چهره ( face retouch)
توسط aliadobe در تاریخ 22 آبان 1398
برطرف کردن تمام ایرادات چهره همچنین اصلاح نور و رنگ به صورت کاملا طبیعی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
27
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aliadobe