طراحی لگو برای وب سایت
توسط alialambeigi در تاریخ 19 آذر 98
طراحی لگو برای وب سایت
ایده طراحی این لگو از تندیس میدان انقلاب گرفته شده است و برای سایت انقلاب گرافیک که توسط ما طراحی شده است مورد استفاده قرار گرفته شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لگو برای وب سایت
توسط alialambeigi در تاریخ 19 آذر 1398
ایده طراحی این لگو از تندیس میدان انقلاب گرفته شده است و برای سایت انقلاب گرافیک که توسط ما طراحی شده است مورد استفاده قرار گرفته شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
36
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alialambeigi