تولید محتوا
توسط alialambeigi در تاریخ 20 آذر 98
تولید محتوا
برخی از نمونه های تولید محتوا گروه ما است که به زبان ترکی استامبولی و فارسی برای سایت ها و کارفرما ها در پروژه های مختلف نوشته شده اند (( تعدادی از این نمونه کار هارو ضمیمه این پست خواهیم کرد))
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تولید محتوا
توسط alialambeigi در تاریخ 20 آذر 1398
برخی از نمونه های تولید محتوا گروه ما است که به زبان ترکی استامبولی و فارسی برای سایت ها و کارفرما ها در پروژه های مختلف نوشته شده اند (( تعدادی از این نمونه کار هارو ضمیمه این پست خواهیم کرد))
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
46
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alialambeigi