trx021.com
توسط alialambeigi در تاریخ 25 مرداد 98
trx021.com
این وب سایت وب سایتی با سلیقه ی مشتری یک وب سایت فروش فیلم های اموزشی ورزشی trx می باشد در این وب سایت علاوخ بر فیلم های اموزشی محصولات ورزشی نیز به فروش می رسد. این وب سایت وب سایتی با منو بغل که با اسکرول کردن منو هم اسکرول پیدا میکند و فضای خالی در عکس در حالت واقعی سایت دیده نمی شود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
trx021.com
توسط alialambeigi در تاریخ 25 مرداد 1398
این وب سایت وب سایتی با سلیقه ی مشتری یک وب سایت فروش فیلم های اموزشی ورزشی trx می باشد در این وب سایت علاوخ بر فیلم های اموزشی محصولات ورزشی نیز به فروش می رسد. این وب سایت وب سایتی با منو بغل که با اسکرول کردن منو هم اسکرول پیدا میکند و فضای خالی در عکس در حالت واقعی سایت دیده نمی شود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
34
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alialambeigi