تغییرات ui و ux
توسط alialambeigi در تاریخ 27 مرداد 98
تغییرات ui و ux
این وب سایت از قبل توسط {گروه/شخص} دیگری طراحی شده بود اما بنا به درخواست مالکان این شرکت و همچنین تصمیم به عوض کردن ظاهر این وب سایت وبرخی از رابط های کاربری و crm وب سایت به مدت 15 روز روی این وب سایت کار شده و ظاهر کنونی وب به عمل آمد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تغییرات ui و ux
توسط alialambeigi در تاریخ 27 مرداد 1398
این وب سایت از قبل توسط {گروه/شخص} دیگری طراحی شده بود اما بنا به درخواست مالکان این شرکت و همچنین تصمیم به عوض کردن ظاهر این وب سایت وبرخی از رابط های کاربری و crm وب سایت به مدت 15 روز روی این وب سایت کار شده و ظاهر کنونی وب به عمل آمد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
31
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alialambeigi