طراحی اپلیکیشن ایزی سیتی
توسط aliasd در تاریخ 15 تیر 98
طراحی اپلیکیشن ایزی سیتی
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن ایزی سیتی، اپلیکیشن خدمات شهری در کشور امارات این اپلیکیشن شامل بخشی برای دریافت جایزه کاربران و تخفیف برای دریافت خدمات اپلیکیشن و خرید محصولات است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی اپلیکیشن ایزی سیتی
توسط aliasd در تاریخ 15 تیر 1398
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن ایزی سیتی، اپلیکیشن خدمات شهری در کشور امارات این اپلیکیشن شامل بخشی برای دریافت جایزه کاربران و تخفیف برای دریافت خدمات اپلیکیشن و خرید محصولات است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
37
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aliasd