پروژه انبار داری
توسط alikhalaj در تاریخ 29 اسفند 97
پروژه انبار داری
پروژه انبار داری با تمام قابلیت های مدیریت یک انبار و از ویژگی ها مهم ان 0-100 پروژه توسط گروه برنامه نویسی انجام شده و از هیچ فریم ورک برنامه نویسی استفاده نشده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پروژه انبار داری
توسط alikhalaj در تاریخ 29 اسفند 1397
پروژه انبار داری با تمام قابلیت های مدیریت یک انبار و از ویژگی ها مهم ان 0-100 پروژه توسط گروه برنامه نویسی انجام شده و از هیچ فریم ورک برنامه نویسی استفاده نشده است.
مهارت های استفاده شده
0
11
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alikhalaj