Iran
به صورت تخصصی در حوزه تجارت الکترونیک با رویکرد توسعه تجاری و استراتژی محتوا فعالیت می کنم، در این بخش بیش از پنج سال تجربه اجرایی دارم، این...
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
  • کار را سریع و حرفه ای تحویل دادند.
    کارفرما, بهمن 1393

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    05 فروردین 1394