Iran
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من
  • نظرم در خصوص این کارآفرین مثبته. ایشون مواردی که مورد نیازشون بود رو خیلی دقیق ذکر می کردند و این موضوع در پیشبرد این پروژه خیلی عالی بود و از سردرگمی جلوگیری می کرد.
    فریلنسر, مرداد 1394

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    18 تیر 1394