سوالات ریاضی کنکور ریاضی 89
توسط alireza9877 در تاریخ 30 تیر 98
سوالات ریاضی کنکور ریاضی 89
در این نمونه کار تایپ سوالات کنکور به دو زبان فارسی و انگلیسی و همینطور استفاده از فرمول های خود ورد انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سوالات ریاضی کنکور ریاضی 89
توسط alireza9877 در تاریخ 30 تیر 1398
در این نمونه کار تایپ سوالات کنکور به دو زبان فارسی و انگلیسی و همینطور استفاده از فرمول های خود ورد انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
0
12
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alireza9877