تدوین فیلم کوتاه «جن»
توسط alirezabanijani در تاریخ 01 اردیبهشت 98
تدوین فیلم کوتاه «جن»
فیلم کوتاه «جن» به نویسندگی و کارگردانی کاوه سجادی حسینی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تدوین فیلم کوتاه «جن»
توسط alirezabanijani در تاریخ 01 اردیبهشت 1398
فیلم کوتاه «جن» به نویسندگی و کارگردانی کاوه سجادی حسینی
مهارت های استفاده شده
1
64
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alirezabanijani