پلتفرم فروشگاه آنلاین با Asp.net mvc 5
توسط alirezabrujerdi در تاریخ 25 بهمن 98
پلتفرم فروشگاه آنلاین با Asp.net mvc 5
پلتفرم فروشگاه آنلاین که امکان ایجاد انواع محصول در گروه های مختلف را برای ادمین دارد و برای کاربر عادی امکان مشاهده، مقایسه و خرید آنها را دارد. میتواند بر اساس فیلد های مختلف محصولات را فیلتر کند نظرات را ببیند و نظر خود را بدهد و امکاناتی که یک سایت فروشگاه آنلاین دارد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پلتفرم فروشگاه آنلاین با Asp.net mvc 5
توسط alirezabrujerdi در تاریخ 25 بهمن 1398
پلتفرم فروشگاه آنلاین که امکان ایجاد انواع محصول در گروه های مختلف را برای ادمین دارد و برای کاربر عادی امکان مشاهده، مقایسه و خرید آنها را دارد. میتواند بر اساس فیلد های مختلف محصولات را فیلتر کند نظرات را ببیند و نظر خود را بدهد و امکاناتی که یک سایت فروشگاه آنلاین دارد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
33
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alirezabrujerdi