پانتومیم برای خانواده های شاد (اولین پروژه تمرینی من)
توسط alirezainjast در تاریخ 22 خرداد 98
 پانتومیم برای خانواده های شاد (اولین پروژه تمرینی من)
تو این پروژه سعی کردم چیزهایی که یاد گرفتم رو به مرحله اجرا برسونم و همواره درحال توسعش هستم در واقع این سایت قصد داره روند اجرای بازی های خانوادگی-گروهی رو برای بازیکن های پانتومیم آسون تر کنه و از حدر رفتن کاغذ جلوگیری کنه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پانتومیم برای خانواده های شاد (اولین پروژه تمرینی من)
توسط alirezainjast در تاریخ 22 خرداد 1398
تو این پروژه سعی کردم چیزهایی که یاد گرفتم رو به مرحله اجرا برسونم و همواره درحال توسعش هستم در واقع این سایت قصد داره روند اجرای بازی های خانوادگی-گروهی رو برای بازیکن های پانتومیم آسون تر کنه و از حدر رفتن کاغذ جلوگیری کنه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
7
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alirezainjast