Swoon Animation
توسط alphadigital2019 در تاریخ 26 بهمن 98
Swoon Animation
انیمیشن توسط تیم آلفا برای شرکت کانادایی که تولیدکننده کارت های آشنایی قبل از ازدواج می باشد طراحی شده است. در این انیمیشن هدف رساندن مفهوم انتخاب صحیح همسر است به این طریق که با قلب انسان ها بازیچه دست آدم ها نیست و با استفاده از این کارت ها می توان بهترین انتخاب را برای زندگی مشترک داشت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Swoon Animation
توسط alphadigital2019 در تاریخ 26 بهمن 1398
انیمیشن توسط تیم آلفا برای شرکت کانادایی که تولیدکننده کارت های آشنایی قبل از ازدواج می باشد طراحی شده است. در این انیمیشن هدف رساندن مفهوم انتخاب صحیح همسر است به این طریق که با قلب انسان ها بازیچه دست آدم ها نیست و با استفاده از این کارت ها می توان بهترین انتخاب را برای زندگی مشترک داشت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
57
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alphadigital2019