تیزر دکتر کشاورز
توسط alphadigital2019 در تاریخ 26 بهمن 98
تیزر دکتر کشاورز
تیزر دکتر کشاورز مربی بدن سازی و متخصص درمان کمردرد ، گردن درد ، دردهای عضلانی و ... که تمامی مراحل از سناریو، فیلم برداری، عکاسی، تدوین، اصلاح رنگ و ... توسط شرکت آلفا انجام گردیده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تیزر دکتر کشاورز
توسط alphadigital2019 در تاریخ 26 بهمن 1398
تیزر دکتر کشاورز مربی بدن سازی و متخصص درمان کمردرد ، گردن درد ، دردهای عضلانی و ... که تمامی مراحل از سناریو، فیلم برداری، عکاسی، تدوین، اصلاح رنگ و ... توسط شرکت آلفا انجام گردیده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
61
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alphadigital2019