کاتالوگ معرفی یک شرکت استارتاپ در کشور کانادا
توسط alphadigital2019 در تاریخ 27 بهمن 98
کاتالوگ معرفی یک شرکت استارتاپ در کشور کانادا
این اینفوگرافی معرف فرایند کاری، آمار و ارقام، رقبا، حجم بازار و ... از یک شرکت می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کاتالوگ معرفی یک شرکت استارتاپ در کشور کانادا
توسط alphadigital2019 در تاریخ 27 بهمن 1398
این اینفوگرافی معرف فرایند کاری، آمار و ارقام، رقبا، حجم بازار و ... از یک شرکت می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
60
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alphadigital2019