معرفی سیستم هوش مصنوعی کنترل ترافیک و ماده گرافین
توسط alphadigital2019 در تاریخ 27 بهمن 98
معرفی سیستم هوش مصنوعی کنترل ترافیک و ماده گرافین
این طرح یک پروپوزال کلی از دو ایده به منظور معرفی اجمالی دو ایده یک شرکت استارتاپ برای یک مشتری از کشور آمریکا طراحی شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
معرفی سیستم هوش مصنوعی کنترل ترافیک و ماده گرافین
توسط alphadigital2019 در تاریخ 27 بهمن 1398
این طرح یک پروپوزال کلی از دو ایده به منظور معرفی اجمالی دو ایده یک شرکت استارتاپ برای یک مشتری از کشور آمریکا طراحی شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
64
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alphadigital2019