Swoon card
توسط alphadigital2019 در تاریخ 30 بهمن 98
Swoon card
شرکت آلفا موفق به طراحی دسته ای از سوالات روانشناختی برای آنهایی شده که قصد ازدواج داشته و می خواهند در مورد شریک زندگی آیندشان بیشتر بدانند. اشخاص بعد از پرسش سوالات می توانند همدیگر را بهتر بشناسند و برای انتخاب درست برنامه ریزی کنند...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Swoon card
توسط alphadigital2019 در تاریخ 30 بهمن 1398
شرکت آلفا موفق به طراحی دسته ای از سوالات روانشناختی برای آنهایی شده که قصد ازدواج داشته و می خواهند در مورد شریک زندگی آیندشان بیشتر بدانند. اشخاص بعد از پرسش سوالات می توانند همدیگر را بهتر بشناسند و برای انتخاب درست برنامه ریزی کنند...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
58
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alphadigital2019