پرزنتیشن برندینگ
توسط alphadigital2019 در تاریخ 30 بهمن 98
پرزنتیشن برندینگ
این یک پرزنتیشن برندینگ پکیج بوده که به منظور معرفی فرایند کاری برندسازی یک شرکت از صفر تا صد می باشد که پس از انجام هر پروژه تحویل مشتری می گردد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پرزنتیشن برندینگ
توسط alphadigital2019 در تاریخ 30 بهمن 1398
این یک پرزنتیشن برندینگ پکیج بوده که به منظور معرفی فرایند کاری برندسازی یک شرکت از صفر تا صد می باشد که پس از انجام هر پروژه تحویل مشتری می گردد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
63
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alphadigital2019