aminagha
  • Iran, Mashhad
  • عضویت از : 28 تیر 1391 آخرین فعالیت : مدتی پیش
سه سال تجربه ترجمه در انواع رشته های دانشگاهی و مقاله نویسی زیر نظر اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان

سه سال تجربه ترجمه در انواع رشته های دانشگاهی و مقاله نویسی زیر نظر اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان

سنجش فرایند آپادانا شهریور 1390 - خرداد 1399 ( 8 سال )

کارشناس ایزو

سیستمهای مدیریت کیفیت ایزو9001، 14001،18001، 10002 و... (پیاده سازی، صدور مدرک، ایجاد مستندات) تهیه طرحهای توجیه اقتصادی فریلنسر ترجمه در دانشگاه صنعتی اصفهان


لیسانس صنایع

دانشگاه صنعتی اصفهان

فروردین 1388 - فروردین 1392 ( 4 سال )