پردازش داده های با حجم بالا با استفاده از Power Query
توسط aminchegeni در تاریخ 17 مرداد 99
پردازش داده های با حجم بالا با استفاده از Power Query
در این پروژه یک فایل csv با تعداد حدود 3.2 میلیون رکورد و حجم فایل حدود 300 Mb به صورت پیش پردازش، قبل از ورود به نرم افزار Excel خلاصه سازی شده و نتیجه کار برای رسم نمودارهای لازم استخراج گردید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پردازش داده های با حجم بالا با استفاده از Power Query
توسط aminchegeni در تاریخ 17 مرداد 1399
در این پروژه یک فایل csv با تعداد حدود 3.2 میلیون رکورد و حجم فایل حدود 300 Mb به صورت پیش پردازش، قبل از ورود به نرم افزار Excel خلاصه سازی شده و نتیجه کار برای رسم نمودارهای لازم استخراج گردید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
68
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminchegeni