دیده بان بازار پیشرفته بورس (TSETMC)
توسط aminchegeni در تاریخ 01 شهریور 99
دیده بان بازار پیشرفته بورس (TSETMC)
در این پروژه دیده بان بازار پیشرفته بورس با استفاده از داده های سرور (نه فایل Excel خروجی سایت) به صورت RealTime در قالب Excel پیاده سازی شده است. قابلیت اعمال فیلتر در دیده بان بازار پیشرفته و انتخاب نمادها و اختیارات از لیست کلی آنها از دیگر قابلیت های این فایل اکسل می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
دیده بان بازار پیشرفته بورس (TSETMC)
توسط aminchegeni در تاریخ 01 شهریور 1399
در این پروژه دیده بان بازار پیشرفته بورس با استفاده از داده های سرور (نه فایل Excel خروجی سایت) به صورت RealTime در قالب Excel پیاده سازی شده است. قابلیت اعمال فیلتر در دیده بان بازار پیشرفته و انتخاب نمادها و اختیارات از لیست کلی آنها از دیگر قابلیت های این فایل اکسل می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
154
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminchegeni