برش Wall Poster
توسط aminchegeni در تاریخ 14 شهریور 99
برش Wall Poster
در این پروژه هدف ایجاد قواره های با سایزهای مختلف برای پوسترهای دیواری می باشد. سایز تصاویر بسیار بزرگ بوده و لازم است بعضی ویژگی ها در قواره های نهایی گنجانده شود (خط تراز لیزر، سایز، حاشیه، لوگو، محل همپوشانی و ...)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
برش Wall Poster
توسط aminchegeni در تاریخ 14 شهریور 1399
در این پروژه هدف ایجاد قواره های با سایزهای مختلف برای پوسترهای دیواری می باشد. سایز تصاویر بسیار بزرگ بوده و لازم است بعضی ویژگی ها در قواره های نهایی گنجانده شود (خط تراز لیزر، سایز، حاشیه، لوگو، محل همپوشانی و ...)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
7
69
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminchegeni